Oturum Başkanı

Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi, Türkiye. MIT CSAIL, Boston, Amerika.

Dr. Deniz Kılınç, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Geçmişten bu yana kullanılagelmiş olan veri işleme araçları/uygulamaları günümüzde varolan daha büyük ve karmaşık veri yapıları karşısında işlevini yitirmektedir. Veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi ortaya çıkan yeni çatı kavramlar; günümüz verisiyle çalışmak için eski yöntemlerin güçlü yanları ile yeni geliştirilen teknikleri ve yöntemleri kapsamaktadır. Günümüzde, araştırmacılar ve şirketler farklı amaçlarla, farklı alanlarda makine öğrenmesi, yapay zeka, derin öğrenme ve veri bilimine dayalı çeşitli uygulamalar/yöntemler geliştirmektedir. Veri Bilimi oturumu ile farklı alanlarda, farklı veri tiplerinin bu yöntemler aracılığıyla işlenmesi ve yeni yöntemler geliştirilmesine, bunların toplum ve iş dünyasına entegrasyonunda ortaya çıkan açıklanabilirlik, hesapverebilirlik, sorgulanabilirlik ve bias sorunlarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Alana yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve alanla ilgili önerilecek tüm yeni model ve yöntemler oturumun konuları arasındadır.