! İlgili oturumun erişim linki programda belirtilmiştir.

“Sağlık Bilişimi”
11 Aralık 2020, 09:00 – 10:30

Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin

Dr. Ömer Koçak, Alsancak Devlet Hastanesi Başhekimi
Prof.Dr. Süleyman Sevinç, Labenko Bilişim A.Ş. Genel Müdürü
Ziya Bolgönül, Probel Yazılım A.Ş. Genel Müdürü
Hakan Temizsoy, Anka Ailmed A.Ş. Genel Müdürü

DOÇ. DR. İZZET GÖKHAN ÖZBİLGİN

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden şeref listesinde mezun olmuş, yine aynı bölümde Bilgisayar Opsiyonunda Yüksek Lisans yapmıştır. Daha sonra ikinci Yüksek Lisansını İşletme alanında tamamlamış, İşletme alanındaki Doktora çalışmasından sonra akademik çalışmalarına devam ederek Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 2013 yılında Doçent olmuştur. 1998 yılından bu yana profesyonel iş hayatında bulunan Dr.Özbilgin, çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda bilişim ve teknoloji, dijital dönüşüm, siber güvenlik, ArGe ve inovasyon, iş geliştirme ve strateji alanlarında önemli görevler yapmıştır. Bu görevlerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak dersler vermiş, önemli idari görevlerde ve akademik kurullarda yer almıştır.
Dr.Özbilgin bu görevlerinin yanı sıra birçok önemli çalışma grupları ile sivil toplum kuruluşlarında sorumluluklar almıştır. Kamu Bilişim Derneği Başkanı olarak görev yapan Özbilgin, aynı zamanda Bilgi Güvenliği Derneği, Finans Derneği gibi birçok STK’nın Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmüştür. Dr. Özbilgin, Türkiye’de “Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı”, “Bilgi Teknolojileri Yönetişimi ve Denetimi”, “Kamu Bilişim Zirvesi” gibi birçok konferansın düzenlenmesinde görev almış, halen bu ve benzeri birçok etkinliği Düzenleme Komitesi’nde yer almaktadır.
Birçok ulusal ve uluslararası projeler yürüten Dr.Özbilgin, aynı zamanda ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlara özellikle kamu ile ilgili projelerinde danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Kendisi özellikle yönetim bilişim sistemleri, dijital dönüşüm, siber güvenlik, teknoloji yönetimi ve inovasyon, iş geliştirme konularında çalışmakta olup, kendisinin birçok ulusal ve uluslararası konuşmaları ve yayınları bulunmaktadır. Teknoloji yazarı olarak çeşitli dergilerde ve sitelerde yazıları paylaşılan Dr. Özbilgin, dijital dönüşümde önemli bir başucu kitabı olacak “Internet Governance” isimli 9 dile çevrilmiş olan İngilizce kitabın Türkçe’ye çevirisini yapmıştır. Aynı zamanda Cybermag isimli siber güvenlik dergisinin 2 yıl editörlüğünü yapmış, halen “Kamu Yönetimi ve Teknoloji” isimli akademik derginin editörlüğünü yürütmektedir.


DR. ÖMER KOÇAK

Gazi Üniversitesi (Tıp Fakültesi), Anadolu Üniversitesi (Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler Yönetimi), İstanbul Teknik Üniversitesi (İnsan Kaynakları Yönetimi), IPA – İrlanda (Stratejik Yönetim ve Planlama) bölümlerini bitirdikten sonra 1999-2012 yılları arası Sağlık Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili ve Bakan Müşavirliği yaptı. 2012 yılından bu yana İzmir’ de 4 farklı hastanede Başhekimlik yaptı. Kamuda stratejik planlama ve performans bütçeyi ilk gerçekleştiren ekibin başkanlığını yaptı, Uluslararası stratejik planlama ve performans bütçe sempozyumunda Türk kamu yönetimi uygulaması olarak sunum yaptı. TOBB denizcilik meclisi başkan yardımcılığı, Hollanda /Türkiye ticaret odası stratejik yönetim uzmanlığı ve İTÜ insan kaynakları danışma meclisi üyeliği yaptı. Ulusal kalite ödül sürecinde değerlendirici olarak görev aldı. Başhekimliğini yaptığı 2 aynı Kamu hastanesi HİMSS 6 ve bir Kamu Hastanesi de Türkiye’nin 3 üncü, Avrupa’nın 5. HİMSS 7 seviye Hastanesi oldu. 2011 yılında 10 soruda kamuda yönetişim adlı kitabı yayınlanmıştır.


PROF. DR. SÜLEYMAN SEVİNÇ

Süleyman Sevinç, Yapay Zeka ve Robotik teknolojilerin sağlık alanına uygulanması üzerine çalışan bir araştırmacı, akademisyen ve girişimci.
Süleyman Sevinç İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümünden lisans eğitimini aldıktan sonra University of Arizona’da Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Sydney Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri bölümünde yardımcı doçent ve doçent olarak sekiz yıl ve Çek Teknik Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak bir yıl görev yaptı pek çok uluslararası firmaya danışmanlık sağladı. Çeşitli üniversitelerde bölüm başkanı ve dekan olarak görev yaptı ve üniversite kurullarında yer aldı. Pek çok uluslararası yayın gerçekleştirdi, kongre organizasyonunda yer aldı, konferanslar verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Başhekim Danışmanı olarak uzun süre görev yapan Prof. Dr. Süleyman Sevinç son yirmi yıldır sağlık ve bilgi teknolojilerinin kesiştiği alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta. Ulusal ve uluslararası destekli pek çok araştırma projesini gerçekleştirdi. Prof. Sevinç’in içinde yer aldığı “Computational Medicine” grubu çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerinden öğretim üye ve öğrencilerinin yer aldığı, çalışma alanında Türkiye’nin en büyük araştırma grubu. Süleyman Sevinç’in 1 adet onaylanmış incelemeli patenti ve 5 adet inceleme sürecinde olan patenti bulunmakta. Sağlık Bakanlığının Ulusal Hastane Randevu Sistemi, Phlerobo Yapay Zeka ve Robotik tabanlı Kan Alma İş Akışı Süreç Otomasyonu, NESLİ 4.0 kişiselleştirilmiş kan tüpü etiketleme robotu Süleyman Sevinç’in uygulamaya yönelik çalışmaları arasında yer almakta. Süleyman Sevinç 2019 yılında son görev yeri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden ayrılarak DEPARK ‘ta kurucu ortağı olduğu ve akademik bir şirket olan Labenko Bilişim A.Ş. nin başına geçti ve çalışmalarına halen orada devam etmektedir.


ZİYA BOLGÖNÜL

1972 yılında İzmir de doğdu. 1989 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1989-1994 döneminde bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde üniversite eğitimini tamamlandı. 1994-1998 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Yazılım Mühendisi olarak dijitalleşme projelerine imza attı.1998 yılında kurucusu ve ortağı olduğu Probel Yazılım A.Ş şirketini kurdu. 1998 yılında 2 Yönetici ve 2 personel ile başladıkları bu yolda, bugün 220’in üzerinde profesyonel ve uzman personelle Türkiye’nin Sağlık Bilişim alanında yazılım hizmeti sunan en önemli birkaç firma içinde yerini almıştır. BT Haber 2019 yılı Bilişim 500 araştırma çalışmasında İzmir’de ilk 10 Türkiye’de ilk 50 Yazılım Üreticileri Firması içinde yer almıştır. Probel Yazılım, Üniversite Hastaneleri , Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelere verdiği sağlık bilişim hizmeti ile Türkiye’nin en büyük Hastane Bilgi Yönetim Sistemi projelerinin uygulayıcısı ve kağıtsız çalışan hastanelerin öncüsü olmuştur. Probel Yazılım, HBYS uygulayıcısı olduğu Tire Devlet Hastanesi ile Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın dördüncü dijital HIMSS Stage 7 ödülüne sahip hastanesi olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Aynı zamanda halen Yönetim Kurulu üyesi olduğu Sağlık Bilişim Yöneticileri Derneği ( SABİYED )’nin 2016-2017 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır Halen Probel Yazılım A.Ş Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olarak Sağlık Bilişimi’nde çalışmalara devam etmektedir.


MUSTAFA HAKAN TEMİZSOY

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mezunudur. 13 yıl Ege Üniversitesi güçlendirme Vakfı iştiraki ÜNİPA A.Ş. de firmanın geliştirdiği Hastane, Üniversite öğrenci İşleri, Belediye otomasyon Sistemleri Yazılımları Satış ve Pazarlama müdürlüğü.
8 yıl Ankabilmed A.Ş. Firma kurucusu ve yönetici
Kamu sağlık sektöründe bilişim çözümleri satışı.
Anahtar teslim merkezi otomasyon sistemleri kurulumu
Özellikle ithal ikame ve yaratıcı donanım ve bilişim çözümleri geliştirip üretmekteyiz.
Geliştirip satışını yaptığımız donanım ve yazılımlar Ülkemizde iki devlet hastanesinde HIMSS Stage 7 Dijital hastane sertifikasyonu çalışmalarında kullanılmış ve sertifikasyon gerçekleştirilmiştir. Halen ülkemizde toplam Üç stage7 hastanesi mevcuttur ve bu hastanelerin ikisi bizim çözümlerimizi kullanmaktadır.