Bildiri gönderim sistemine kayıt için tıklayın.

Bildiri gönderim sayfası için tıklayın.

-Konferansa gönderilecek bildiriler başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde veya daha önceden herhangi bir mecrada yayınlanmış durumda olmamalıdır. Her bildiri en az üç hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemler arasında yurt dışı araştırmacıları da bulunacaktır. Bildirinin en az iki hakem tarafından kabul edilmesi konferansa kabul için ön koşuldur. Bunun temel nedeni ise seçilecek bildirilerin dergilerde yayınlanması için değerlendirilecek olmasıdır.

-Bildiriler Türkçe veya İngilizce olabilir. Kabul edilen bildirilerin sunumu da bildirinin dilinde olmak zorundadır.

-Bir bildiri özet, figürler ve referanslar dahil maximum 9 sayfa olmalıdır ve özet 100 kelimeyi aşmamalıdır.

-Bildiriler elektronik olarak WORD veya LaTeX formatında olmalıdır. Şablonlara uygun olmayan eserler yayına alınmayacaktır.

İngilizce ve Türkçe bildiri şablonları için;

MDPI İngilizce Şablon

MDPI (Latex)

Türkçe Şablon