IMISC2020 Konferansı 9 Aralık 2020 Doktora Konsorsiyumu ile başlayacak. IMISC Doktora Konsorsiyumu, şu anda Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki tezler üzerinde çalışan doktora öğrencilerinin çalışmalarını paylaşabilecekleri ve yapıcı geribildirimler alabilecekleri kolektif ve yapıcı bir ortamı sağlamayı  amaçlamaktadır.

Doktora Konsorsiyumu, 9 Aralık 2020 Çarşamba günü, 13:30 – 17:00 saatleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Doktora Konsorsiyumu Komitesi, adayları konsorsiyuma davet eder. Uygun adayların Türkiye’de bir Üniversiteye kayıtlı olmaları gerekmektedir. Her fakülte / okul / doktora programı aday gösterebilir ve öğrencinin doktora konsorsiyumu ile ana konferansa katılması için uygun fonları garanti etmelidir. Konsorsiyumda altyapı ve organizasyon  IMISC2020 Organizasyon Komitesi desteğiyle sağlanırken, konsorsiyuma başvuracak adayların öğrenci statüsünde IMISC2020’e kayıt yaptırmaları gerekir.

YBS 2020 Doktora Adaylarının başvurularını bekliyoruz!

Doktora Konsorsiyumu Eş Başkanları

 • Meltem Özturan, Boğaziçi Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Kurucu Başkan
 • Mehmet Aydın, Kadir Has Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Sekreterya
 • Erman Coşkun, Bakırçay Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Akademik İlişkiler

Konsorsiyum Üyeleri

Liste hazırlanma aşamasındadır

 • Prof.Dr. Nuri Başoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TRAIS Başkanı
 • Prof.Dr. Birgül Kutlu Bayraktar, Türkiye’de YBS’de Akademik Kariyer, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hasan Dağ,  Türkiye’de YBS Eğitimi, Kadir Has Üniversitesi
 • Prof.Dr. Aslı Sencer, YBS Dergilerinde Nasıl Makale Yayımlanır? Boğaziçi Üniversitesi

Soru & Cevap

Katılımcı Kazanımları

Network oluşturma, YBS’de akademik kariyerlikte deneyimler, akademik kadrolar konusunda bilgi ve önde gelen dergilerde makale yayımlama.

Aday Gösterme Gereklilikleri ve Başvuru Prosedürü

Konsorsiyum, tez araştırmalarını geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Tezlerini Aralık 2020’e kadar tamamlamış veya bitmek üzere olan öğrenciler kabul edilmeyecektir.

Bir öğrenci Doktora danışmanı tarafından aday gösterilmelidir. Her fakülte / okul / doktora programı Doktora Konsorsiyumu için doktora öğrencileri seçebilir. Öğrencilerin kendi kendine aday göstermeleri dikkate alınmayacaktır. Adaylık mektubu doktora danışmanı tarafından yazılmalıdır.

Adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri göndermelidir:

 • IMISC2020 Adaylık Mektubu
 • Doktora Tez Öneri Belgesi

Başvuru Detayları

Başvuruyu mehmet.aydin@khas.edu.tr e-posta adresine göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular 25 Kasım 2020 tarihine kadar ya da katılımcı sayısına erişilene kadar yapılabilir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Tez Öneri Belgesi Hakkında:

Konsorsiyum için tez öneri dosyasına özel bir şablon önerilmemekle birlikte şu hususların dikkate alınması önerilir. Tez önerisi araştırma sorusu veya konusunu, araştırmanın önemine ilişkin bir gerekçeyi, araştırmanın teorik temelini ve bağlamını sunmayı, araştırma yaklaşım ve yönteminin tanımını, ön bulguları ve literatüre beklenen katkıları kapsamalıdır. Tez öneri belgesi ayrıca, tahmini tez tamamlanma tarihini ve ek olarak ilerlemeye ilişkin bilgileri özet olarak içermelidir. Bir sunum hazırlarken, doktora öğrencilerine aşağıdaki soruları yansıtmalarını öneririz:

 • YBS disiplini ve sektör açısından, yaptığım araştırmayı çekici yapan şey nedir?
 • Araştırma bulgularımın, araştırma sorularımı kapsayacağını nasıl sağlayabilirim / garanti ederim?
 • Çalışma sonuçlarımın alanın ilerlemesine sağlayacağı katkılar nelerdir?