Oturum Başkanları

Dr. Eşref Adalı

Dr. Zerrin AYVAZ REİS

Giriş

Bilişim etiği; bilişim sistemlerinin üretimden kullanıma kadar olan tüm süreçlerde uyulması gereken ahlaki, hukuki ve sosyal konularını içermektedir.

Akıllı telefonlarla bilişim araçlarının yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde etik konular gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmelerin bilişim sistemlerinin kurulumu ve kullanımı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi ve lisanslanması süreçleri de dahil olmak üzere etik kuralların uygulanması da bir zaruret haline gelmiştir. İnsansız hava araçlarının kullanımı, Endüstri 4.0, büyük veri, yapay zeka ve robotik alanındaki çalışmalar sadece yazılım değil, donanım üretim ve kullanım süreçlerinde de etik konular önem kazanmıştır.

Bu oturuma, Bilişim Etiği ile ilgili üretimden tüketime, hukuki ve toplumsal etki anlamındaki tüm alanlardan makaleler bekliyoruz.

İlgili konular:

İlgili konular aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şunlardır:

 • Bilişim dünyasında insan davranışları
 • Bilişim etiğinde sorumluluklar & çözümler
 • Bilişim etiğinde sosyal çalışmalar
 • Bilişim etiği ölçekleri
 • Bilişim/internet etiği
 • Bilişim suçları
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Kişisel verilerin korunması
 • Sağlık bilişiminde etik
 • Sanal ortamlar & İlişkiler
 • Sosyal medya etiği
 • Yapay zeka etiği
 • Yazılım geliştirme etiği
 • Yazılım lisansları ve kullanım hakları

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişi

Dr. Eşref Adalı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Emekli Öğretim Üyesi

adali@itu.edu.tr ; esrefadali@gmail.com

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi’nde lisans eğitimini 1971 yılında tamamlayan Adalı aynı fakültede asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1976 yılında doktor, 1980’de doçent ve 1988’de profesör olarak aynı fakültede görev almıştır. Adalı, İTÜ’deki görevlerinin dışında 1977-1978 yılları arasında Case Western Reserve University’de (ABD) konuk araştırmacı, 1978-1979 yıllarında Carleton University’de (Kanada) konuk öğretim üyesi, 1985 yılında Akron University’de konuk araştırıcı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1990-1991 yılları arasında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nde İnformatik Grubunun kurulması çalışmalarını yürüten Adalı bu süre içinde Marmara Araştırma Merkezi’nin İnformatik Grubu’ndan sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Adalı’nın akademik çalışmalarının ilki mikroişlemciler ve mikroişlemci temelli sayısal sistem tasarımı alanındadır. İkinci ilgi alanı Doğal Dil İşleme üzerinedir. Bu iki temel araştırma alanına ek olarak Bilişim Etiği ve Hukuku, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi konularında iki kitabı yayımlanmıştır. Adalı’nın bir diğer ilgi alanı bilgi sistemlerinin çözümlenmesi ve tasarımıdır.

Dr. Zerrin AYVAZ REİS

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

ayvazzer@istanbul.edu.tr / zerrinareis@yahoo.com

Zerrin AYVAZ REİS, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Kantitatif Yöntemler ve doktora derecesini de İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği alanlarında almıştır. Yazılım mühendisliği, veritabanı, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim, engellilerin eğitimi, etik ve yapay zeka konularında ulusal ve uluslararası birçok makalesinin yanında, bildiri, kitap, kitap içi bölüm çalışmaları mevcuttur.  Akademide Etik Derneği kurucu üyelerindendir. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde görev yapmaktadır.