Oturum Başkanı

Prof. Dr. Erman COŞKUN, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Giriş

Bu mini oturum Acil Durumlar, Afetler, Pandemiler veya Kriz durumlarında Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri kullanımını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, tüm teorik ve uygulamaya yönelik bildiriler değerlendirilmeye alınacaktır. Özellikle Covid-19 odaklı Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri kullanımı üzerine çalışılmış bildiriler gönderilmesi beklenmektedir.

İlgili konular

İlgilenilen konular arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler yer almaktadır:

Acil durum yönetimi ve kriz durumunda BT ve BS rolü ve kullanımı

Acil durum yönetimi ve kriz durumuna müdahalenin planlanması

Acil durum yönetimi ve kriz durumuna müdahale edilmesi

Acil durumlar, kriz sırasında ve sonrasında performansı değerlendirmek

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Prof. Erman Coskun İzmri Bakırçay Üniversitesi YBS bölümünde çalışmaktadır. ABD, Türkiye, Kıbrıs ve Suddi Arabistan’da 18 yılın üzerinde akademik ve yönetsel tecrübeye sahiptir.
Çalışma alanları; İş Analitiği, İş Zekası, ERP, Afet ve Kriz Yönetimi gibi alanlara odaklanmıştır. Çalışmaları çok sayıda farklı uluslararası dergi (Government Information Quarterly, Systems and Software, Information and Software Technology, Journal of Homeland Security and Emergency Management ) ve konferansta ( International Conference on Information Systems (ICIS), Americas Conference on Information Systems(AMCIS), European Conference on Information Systems(ECIS)) .Dr. Coskun’s research is focused on Business Analytics, Business Intelligence, Enterprise Resource Planning, and Disaster and Crisis Management.
Prof. Coskun sırasıyla İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans, Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Bilişim Sistemleri alanında ABET program değerlendirmecisi olarak görev yapmakta ve AIS Turkiye kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.