Oturum Başkanı

Dr. Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Veri tabanı teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, yıllar önce geliştirilmiş Doğal Dil İşleme, Yapay Sinir Ağları gibi teknikler günümüzde büyük miktarda veri üzerinde çok daha etkin kullanılabilmektedir. Buna paralel olarak, literatürde yapılmış araştırmaların bu yeni veri tabanı teknolojileri sayesinde görselleştirilmeleri kolaylaşmaktadır. Araştırmanın ilk adımı olan, literatürdeki araştırma boşluğunun belirlenmesini, keşfini ve konunun görselleştirilmesini sağlayan ve hatta gelecek araştırmalar için yol gösteren literatür araştırmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bilişim sistemleri alanındaki kazanılmış bilgileri geliştiren ve literatür boşluklarını dolduran bulgular, alandaki gelecek araştırmalar açısından son derece önemlidir. Sınırları ortaya koymak için yeni gerçekleri veya analizleri bildirmek, bilgiye olan ilişkiyi ve katkıyı göstermek yerine, daha önce yayınlanmış çalışmaları araştıran ve özetleyen Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili bir konudaki mevcut geçerli durumu özetleyen literatür taraması çalışmalarını oturumumuz kapsamaktadır. Ayrıca, belirli bir araştırma sorusunu yanıtlamak için önceden belirlenmiş uygunluk kriterlerine uyan tüm ampirik kanıtları bir araya getiren ve geleneksel, anlatı incelemesine özgü önyargıları ve hataları en aza indirmek için tasarlanmış sistematik literatür incelemeleri de oturumumuz kapsamaktadır.

Başlıklar

  • Literatür boşluğunu görselleştirmek
  • Literatürde temalar
  • Genel literatür taraması
  • Teorik çerçeve
  • Taksonomi ve sınıflandırma
  • Yarı-sistematik incelemeler
  • Sistematik literatür araştırmaları ve meta analizler

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Dr. Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde “İnsangücü seçiminde bulanık mantık ile iş başvurularının değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda doktora tezi olan “İmalat verilerinin veri madenciliği ile modellenmesi ve analizi” adlı tezini sundu. Web metin madenciliği alanında araştırmalar yaptı. Bournemouth Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak sosyo-teknik sistemler ve sosyal bilişim alanında araştırmalar yaptı. Halen Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nde görev yapmaktadır. İyi-olma analitiği ve dijital iyi-olma sistemler alanında disiplinler arası araştırmalar yürütmektedir. Erciyes Üniversitesi HappyCrowd Araştırma Grubunu yönetmektedir.